Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
20.04.2018

27. Müfettişler Semineri Afyon'da yapıldı.

27. Müfettişler Semineri Afyon'da yapıldı.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerin, iç ve dış dinamikler de dikkate alınmak suretiyle kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, elde edilen bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla 31 Mart – 04 Nisan 2017 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da 27. Müfettişler Semineri gerçekleştirilmiştir.

Başkanlık Müfettişlerimize yönelik tertip edilen Seminere Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki SAYAR, I. Hukuk Müşavir Vekili Ramazan TÜZÜN, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Dursun AYGÜN, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman TIRAŞÇI ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Vekili İsmail PALAKOĞLU iştirakleriyle katkı sağlamışlardır.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rehberlik ve Teftiş Başkanı Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak düzenledikleri seminerlerde Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teftiş, inceleme ve soruşturma metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim ve organizasyon teknikleriyle ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılmasını hedeflediklerini, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin modern yönetimin vazgeçilmez şartı olduğunu ve denetimsiz yönetimlerin istenilen düzeyde başarıya ulaşamayacağını beyan etmiştir.

Yol gösterici, yanlışları düzeltici, doğruları ikame edici bir yöntem kullanmanın denetimlerdeki temel prensipleri olduğunu ifade eden Sayın KARAGÖZ; Müfettişlerin, müşteki, muhbir, amir ve devlet ile memur arasında hakem konumunda olduklarına dikkat çekmiş, bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların aynı zamanda adalet ve din hizmeti olduğunu vurgulamıştır.

 

Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ konuşmasının son kısmında adalet ve hakkaniyet kavramlarına temas ederek yapılan tahkikatlarda haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan tarafsız bir tutumla ayırt edebilmenin çok önemli olduğunu, adaletin duygulara, ideolojilere, kin, nefret ve öfkeye mahkum edilemeyeceğini dile getirmiştir.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL ise konuşmalarında; son iki asırdır din algısı temelinde kurgulanan planların Müslümanlar üzerindeki tesirleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak oryantalist çalışmaların İslam dünyasını keşif hareketi olarak başladığına temas etmiş, bu araştırmaların ilk aşamada Kur'an-ı Kerim'e yönelik olduğunu, Kur'an'ın korunmuşluğu aleyhinde ortaya atılan iddiaların hemen hemen hiç karşılık bulmaması üzerine ikinci aşamada, Hz. Peygamber'in şahs-ı manevisini ve ondan tevârüs edilen geleneği tartışmaya açtıklarını belirtmiştir. Asıl vurucu ve yıkıcı etkinin İslam'ın iki ana kaynağından birini teşkil eden hadis ve sünnet algısı etrafında yoğunlaştığını, Batı dünyasında akademik kaygılardan öte stratejik hedeflerin gözetildiği bu çalışmaların günümüze kadar devam edegeldiğini ifade etmiştir. 

 

Sözlerine Kur'an ve Sünnet temelli sahih bir din anlayışının korunmasında Diyanet İşleri Başkanlığının önemini vurgulayarak devam eden Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, toplumun Başkanlığımıza duyduğu güvenin korunması, hizmetlerin daha iyi bir konuma taşınması ve Kurumun hizmet anlayışını zedeleyecek durumların engellenmesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının katkılarına dikkat çekmiştir. Sayın ÜNAL, son olarak adalet temelli ve özverili çalışma prensipleriyle 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreci herhangi bir haksızlığa meydan vermeden yürüttükleri için Müfettişlere teşekkür ederek konuşmasını tamamlamıştır.

 

Başkanlık hizmet politikalarının etraflıca değerlendirildiği, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki SAYAR'ın da Güncel Dini Konulara ilişkin bilgilendirmede bulunduğu Seminerde; Çağdaş Denetim Teknikleri, Suç ve Cezada Temel İlkeler, Terör Suçları ile İlgili İddiaları İnceleme ve Soruşturma Metotları, Yargı Kararlarına Ulaşım, Müfettişlerin Soruşturma Esnasında Muttali Oldukları Suçlarda İzlenecek Yöntem gibi ana başlıklar altında sunumlar yapılmış ve bu konularla ilgili geniş müzakereler gerçekleştirilmiştir.

 

SEMİNER SUNUMLARI

 

Oturum Başkanı: Osman TIRAŞÇI (İnsan Kaynakları Genel Müdürü)

Terör Suçları İle İlgili İddiaları İnceleme ve Soruşturma Metotları

Ahmet KÖSE (Müfettiş)

 

Oturum Başkanı: Dr. Dursun AYGÜN (Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü)

Suç ve Cezada Temel İlkeler

Eşref YAZAR (Müfettiş)

Oturum Başkanı: İsmail PALAKOĞLU (Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Vekili)

Hastalık ve Refakat İzinleri

Yusuf TAŞAN (Müfettiş)

 

Oturum Başkanı: Ramazan TÜZÜN (I. Hukuk Müşavir Vekili)

Yargı Kararlarına Ulaşım

Süleyman KISAOĞLU (Müfettiş)

 

Oturum Başkanı: Zeki SAYAR (Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi) 

Müfettişlerin Soruşturma Esnasında Muttali Oldukları Suçlarda İzlenecek Yöntem

Mahmut ÖZYILDIRIM (Müfettiş)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ (Rehberlik ve Teftiş Başkanı)

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

İbrahim YILMAZ (Başmüfettiş)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)

Çağdaş Denetim Teknikleri

Mehmet Fatih DEMİR (Müfettiş)

​