Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
25.03.2019

28. Müfettişler Semineri Afyonkarahisar'da yapıldı.

​         Başkanlığımızın rehberlik ve teftiş hizmetlerinin yeni bilgiler ışığında güncellenmesi ve yenilenmesi, denetim hizmetleri sırasında ortaya çıkan güncel sorunların müzakere edilerek ortak akıl çerçevesinde çözümlenmesi, Başkanlık hizmetlerine ivme kazandırma noktasında rehberlik ve denetim faaliyetlerinin rolünün daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi, değişen dünya koşullarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı hizmetlerinin aktüel gelişmeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi ve yürütülen çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili müzakerelerde bulunulması amacıyla, 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da 28. Müfettişler Semineri tertip edilmiştir. Seminer 9 oturum halinde yapılmış, ele alınan konu başlıkları sunumlar ve soru cevap usulüne dayalı müzakereler yoluyla tartışılmıştır.


                                                                                              SEMİNER PROGRAMI


Oturum Başkanı: Mehmet BEKAROĞLU (Başmüfettiş)​

              ​Konu: Dini Sosyal Teşekküller, Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Akımlar
​​​                                
  Konuşmacı: Mehmet KAPUKAYA (DİYK Üyesi)​

 ​

Oturum Başkanı: Hasan Ali YILDIZ (Rehberlik ve Teftiş Başkanı)

​Konu: Sayıştay Tarihi Işığında Kamuda Hesap Verebilirlik ve Saydamlık

Konuşmacı: Seyit Ahmet BAŞ (Sayıştay Başkanı)


Oturum Başkanı: Harun ÖZDEMİRCİ (Başmüfettiş)

​Konu: İdari Soruşturmalarda Delil Toplama Yöntemleri ile Elde Edilen Delil ve İfadelerin Raporlarda Değerlendirilmesi

Konuşmacı: Basri BAĞCI (Yargıtay 13. Ceza Dairesi Üyesi)

 


Oturum Başkanı: İbrahim YILMAZ (Başmüfettiş)

​Konu: İdari Tahkikatlarda Terör Konulu Suçların Soruşturma Usulleri

Konuşmacı: Basri BAĞCI (Yargıtay 13. Ceza Dairesi Üyesi)


 

Oturum Başkanı: Ömer BALABAN (Başmüfettiş)

​Konu: Disiplin Cezaları ve İdari İşlemlerin Yargı Kararlarıyla İptal Edilme Gerekçeleri

Konuşmacı: Selami AÇAN (I. Hukuk Müşaviri)​Oturum Başkanı: Mehmet Zeki YILMAZ (Başmüfettiş)

​Konu: Çocuk İhmal ve İstismarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Tedbirler

Konuşmacı: Mehmet UNGAN (Başmüfettiş)​
Oturum Başkanı: Ömer UZUNER (Başmüfettiş)

​Konu: Tecrübe Paylaşımı

Konuşmacı: Mahmut SEVGİLİ (Rehberlik ve Teftiş Eski Başkanı)Oturum Başkanı: Hasan Ali YILDIZ (Rehberlik ve Teftiş Başkanı)

​Konu: İdari Tahkikatlarda Etik

Konuşmacı: Rifat İNANÇ (Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi)Oturum Başkanı: Hasan Ali YILDIZ (Rehberlik ve Teftiş Başkanı)

​Konu: Teftiş ve Denetim Görevi Yapan Müfettişlerin Karşılaştığı Problemler ve Çözüme Yönelik Müzakereler (Görev Esnasında ve Genel Durum İtibariyle)

Serbest Kürsü